Qt Programming memo

[個人メモ] [仕事メモ] [アイデア] [Rubyの魔神]
[Qt2クラス索引] [Qt基礎] [QFile] [Qt関連(SRA)] [Qtユーザフォーラム]
[Qt4tutorial] [入門Qt4プログラミング(英語版)] [Qt 4 @ Qt - Linux Life] [Qt2の本(PDF)] [Qt4.6リファレンス]
[The Linux Serial Programming HOWTO] [Qt Programming]
 | 

2010-03-08

WindowsQt Creator(mingw版)で作ったファイルを配布するために必要なDLL 10:40

C:\Qt\2010.02.1\qt\bin

の中の

libgcc_s_dw2-1.dll

mingwm10.dll

QtCored4.dll

QtGuid4.dll

をexeと同じフォルダに入れると起動した。

エラーが出る毎にDLLを探して入れてみたが、自動で探してくれる方法は無いかな?

 |