Qt Programming memo

[個人メモ] [仕事メモ] [アイデア] [Rubyの魔神]
[Qt2クラス索引] [Qt基礎] [QFile] [Qt関連(SRA)] [Qtユーザフォーラム]
[Qt4tutorial] [入門Qt4プログラミング(英語版)] [Qt 4 @ Qt - Linux Life] [Qt2の本(PDF)] [Qt4.6リファレンス]
[The Linux Serial Programming HOWTO] [Qt Programming]
 | 

2008-07-15

Linux上でのQt 18:33

1.ソースを書く

2.そのフォルダで「qmake -project」を実行

3.「qmake ○○.pro」と上記でできたプロジェクトファイルからmakefileを作成

4.「make」で実行ファイルができる

 |